Условия за допълнителна гаранция

1. Удължена гаранция

BRASTY GROUP s.r.o. предоставя на клиента т. нар. удължена гаранция на часовници една година след законоустановената гаранция на продукта, закупен чрез интернет магазина Brasty.bg при условията, изброени по-долу.

Договорът за предоставяне на тази услуга се сключва, когато клиентът маркира избрания продукт, който се предлага в електронния магазин Brasty.bg, в така наречената кошница, а BRASTY GROUP s.r.o. потвърди тази поръчка.

Условия за използване на удължена гаранция:

 • Клиентът да заплати услугата правилно и навреме.
 • Ако се установи дефект в часовниковия механизъм по време на удължената гаранция, т.е. една година след изтичане на законоустановената гаранция на продукта (за дефект изрично не се счита, в рамките на тази удължена гаранция, изпреварването или изоставането на часовника).
 • rОбхватът на удължената гаранция на часовниците е същият и при същите условия и изключения, както при законовата гаранция, освен ако в тези условия не е посочено друго.

Процедура в случай на удължаване на гаранцията:

 • Клиентът ще свърже чрез имейл с BRASTY GROUP s.r.o. и предостави доказателство за правото на удължена гаранция с оригиналния данъчен документ, съдържащ разглеждания продукт и съответната платена удължена гаранция.
 • Следвайки инструкциите на BRASTY GROUP s.r.o. занесе или изпрати дефектния продукт на договореното място.
 • BRASTY GROUP s.r.o. ще прецени дали е възникнала причина за обезщетение според удължената гаранция и ще вземе решение за най-подходящия начин за изпълнение (ремонт или замяна на часовника), за което ще уведоми клиента.
 • Ако часовникът подлежи на поправка, BRASTY GROUP s.r.o. ще осигури необходимия ремонт.
 • Ако часовникът е напълно унищожен или ремонтът му е нецелесъобразен, BRASTY GROUP s.r.o. ще предостави на клиента резервен часовник (оригиналният часовник в този случай не се връща на клиента).
 • Ако часовникът не подлежи на ремонт или замяна, на клиентът се изплаща по банковата сметка сумата съответстваща на цената в момента на възникване на застрахователното събитие.

Прекратяване на удължената гаранция:

 • Изтичане на последния ден на удължената гаранция.
 • Загуба или кражба на продукта, за който е бил издаден документът за покупка.
 • Чрез изпълнението на удължената гаранция.
 • Валидно оттегляне от договора за покупка в рамките на законовия гаранционен период поради гаранционен дефект на продукта (в такъв случай BRASTY GROUP s.r.o. ще възстанови таксата за удължена гаранция).

2. Гаранция при случайно счупване и кражба:

BRASTY GROUP s.r.o. ще компенсира клиента за финансовите загуби за продукта, закупен чрез електронния магазин на Brasty.bg, която е възникнала при случайно повреждане или кражба на продукта, при условията изложени по-долу.

Договорът за предоставяне на тази услуга се сключва, когато клиентът маркира избрания продукт, който се предлага в електронния магазин Brasty.bg, в така наречената кошница, а BRASTY GROUP s.r.o. потвърди тази поръчка.

Условия за ползване на услугата:

 • Клиентът да заплати услугата правилно и навреме.
 • Клиентът да приложи услугата не по-късно от 1 година от поръчката на въпросния продукт чрез имейл.
 • В случай на кражба на продукта, клиентът да предостави доказателство потвърдено от полицията на РБ.
 • Услугата се прекратява след нейното изпълнение.
 • Услугата може да бъде закупена в рамките на 14 дни от получаването на стоката.

Предоставената услуга не се отнася за:

 • Ремонти на продукта, покрити от задължителната гаранция.
 • Нормално износване, пренебрегване на поддръжката или излагане на постоянна корозия, влажност, топлина и студ.
 • Повреда на продукта, която не засяга функционалността и използваемостта на продукта (напр. драскотини, оцветяване, загуба на цвят или покритие и др.).
 • Повреда на продукта, причинена от неправилен монтаж, ремонт или поддръжка.
 • Повреда на продукта, причинена от употребата му в противоречие с инструкциите на производителя или с цел различна от тази, за която е предназначен, включително използването на неподходящи аксесоари.
 • Умишлена повреда или отчуждаване на продукта.
 • Повреда или кражба на продукта в резултат на vis maior.

Размер на финансовото обезщетение:

 • Тази услуга се договаря с доплащане на 10% от покупната цена на артикула с включено ДДС, ако клиентът е регистриран по ДДС, се договаря с доплащане 10% от покупната цена без ДДС.
 • В случай на инцидентно увреждане на продукта, подлежащо на поправка, на клиента се предоставя ремонт, ако продуктът е напълно унищожен или ремонтът е неефективен, на клиента се предлага заместващ продукт по негов избор в съответната ценова категория. Ако не подлежи на ремонт или замяна на продукта, на клиента се изплаща покупната цена на продукта, след като се приспаднат 10%, под формата на ваучер за следваща покупка.
 • В случай на кражба на продукта, на клиента се предоставя заместващ продукт по негов избор в съответната ценова категория, ако не подлежи на замяна, се изплаща на клиента покупната цена на продукта в брой или под формата на ваучер за следваща покупка, като се приспадне 10% от покупната стойност.