Общи условия

Общи разпоредби

Тези общи условия важат за покупка на www.brasty.bg и са част от сключен договор за покупко-продажба. Общите условия определят и уточняват правата и задълженията на продавача (доставчика) и купувача (клиент, потребител).

Операторът на интернет магазина www.brasty.bg е търговска фирма BRASTY GROUP, s.r.o. със седалище: Чехия, Прага 2, Lípová 511/15, 120 00, Идентификационен номер на дружеството: 24276821, Данъчен идентификационен номер: 24276821, вписано в търговския регистър на общинския съд в Прага, раздел С, вписване 199911 за продажба на стоки чрез онлайн магазин www.brasty.bg.
 

 

Контакти:

телефон: 032 57 12 77 (понeделник - петък 9:00-16:00)
имейл: info@brasty.bg (пон.-пет., по всяко време)

 


ДЕФИНИЦИИ

ДОГОВОР- Електронен документ, съдържащ съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ (КУПУВАЧ) и ПРОДАВАЧА (ДОСТАВЧИК) за покупката и продажбата на продуктите, предлагани в платформата.

ПРОДАВАЧ (ДОСТАВЧИК)- Е лице, което действа в хода на своята стопанска или търговска дейност при сключването и изпълнението на договора. Това е предприемач, който доставя продукти или услуги на купувача директно или чрез посредник.

КУПУВАЧ (КЛИЕНТ)- Физическо или юридическо лице, което използва електронния магазин по какъвто и да е начин-разглежда, прави поръчки през него, купува стоки, остава отзиви и ревюта, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Купувачът се съгласява с настоящите общи условия, валидни и ефективни към момента на изпращането на своята поръчка, и е обвързан с тях по време на споразумението за покупка. С тези условия купувачът има възможност предварително да се запознае със собствената си поръчка и добре да бъде информиран. С изпращането на поръчката, купувачът потвърждава, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях.

ПОРЪЧКА
Всички цени на стоките на платформата са крайни, обявени в български лева, с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци и такси.

Пощенските разходи и разходите за опаковане, които клиентът е избрал при правенето на поръчката, са за негова сметка. Тези разходи са обусловени от цените, посочени на www.brasty.bg.

Всяка поръчка, изпратена от купувача, се счита за обвързваща. Договорът за покупко-продажба възниква чрез изпращане на поръчката до купувача и приемане на поръчката от продавача. Приемането на поръчката ще се потвърди своевременно от продавача с информативен имейл на електронната поща на купувача, но това потвърждение обаче не засяга създаването на договора. Полученият договор (включително договорената цена с ДДС) може да бъде променен или отменен само със съгласието на двете страни или по правни причини. Условието за валидност на електронната поръчка е да се попълнят всички задължителни данни във формуляра за поръчка.

Купувачът се съгласява да използва дистанционни средства за комуникация при сключването на договора за покупко-продажба. Разходите, направени от купувача при използване на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори).

За целите на договора за покупко-продажба е валидна офертата на стоките, включително покупната им цена (с включено ДДС), публикувани на сайта по време на изпращане на поръчката от страна на купувача.

Договорът се сключва на български език, освен ако обстоятелствата от страна на продавача или купувача го възпрепятстват, тогава договорът може да бъде сключен и на друг език, разбираем за двете страни.

– Адресът на доставка е посоченият от купувача адрес в поръчката.

За целите на обработка на поръчките събираме (със съгласието на потребителя) следната лична информация:
име
фамилия
адрес
имейл
Съхраняваме личните данни, докато потребителят не поиска това да бъде прекратено.


РЕКЛАМАЦИЯ, ГАРАНЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

 

Всички наши продукти, предлагани и продавани, имат 24-месечна гаранция. 24-месечната гаранция не важи за износване при нормална употреба и продукти втора употреба.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.50, ал.2, има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне стоката в срок от 14 дни за сметка на клиента, считано от датата на получаването й. В случай, че клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати писмено заявление за отказ от сключения договор и да върне стоката с ненарушена цялост. Продавачът е длъжен да възстанови на клиента  стойността на продукта в пълен размер не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която клиентът е изпратил стоката обратно на собствени разноски. При върната стока с нарушен търговски вид или в състояние, което не ни позволява да я продадем отново, си запазваме правото да предоставим само частична компенсация от цената, на която е била закупена стоката.

Гаранционните условия, несъответствията c договора за покупко-продажба и процесът на рекламация, упражняването на правата и отговорността за дефекти могат да бъдат намерени в секция "Рекламация и прекратяване на договора".

 

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

В случай, че клиентът реши да анулира поръчката, той трябва незабавно да уведоми доставчика (писмено, по електронна поща или по телефона) - преди стоките да бъдат изпратени на клиента. Поръчката се анулира безплатно. Ако стоките вече са изпратени, потребителят поема разходите, свързани с връщането на стоките в случай на отказ от договора за покупко-продажба.

В случай на прекратяване на договора, продавачът връща средствата, получени от купувача, в рамките на 14 дни от оттеглянето от договора за покупко-продажба по същия начин, по който продавачът е получил плащането от купувача. Продавачът също така има право да върне цялата сума на купувача и по друг начин, при условие че купувачът се съгласи и това не носи допълнителни разходи за купувача. Ако купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, продавачът не е задължен да върне получените средства на купувача преди купувачът да върне стоките или да докаже, че стоките са били изпратени на продавача. В случай на отказ от договора за покупко-продажба от страна на купувача, купувачът поема разходите свързани с връщането на стоката.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.50, ал.2, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне стоката в срок от 14 дни, на собствени разноски, считано от датата на получаването й. Пратката трябва да бъде придружена от всички документи и фактури, включително подаръци, които купувачът е получили безплатно с поръчката или произходът на договора трябва да бъде доказан по друг начин. Клиентът изпраща връщаната стока на адреса на доставчика. Продавачът възстановява на купувача вече платената покупна цена или част от нея (съответстваща на покупната цена платена за стоката), на банковата сметка или по друг договорен начин в срок от 14 дни след прекратяването на договора за покупко-продажба. Заедно с върнатите стоки, моля, изпратете и попълнен формуляр за отказ от договора. Можете да го намерите в PDF формат тук.

Продавачът има право да откаже да изпълни поръчката, ако количеството на поръчаните стоки не съответства на обичайното количество стоки, предназначени за лична консумация. Ако има спор за това колко е обичайното количество стоки за нормална лична консумация, становището на продавача винаги е решаващо. Покупките на стоки, предназначени за търговски цели, са изрично забранени на уебсайта за търговия на дребно www.brasty.bg. Продавачът си запазва правото да анулира поръчката. Анулирането на поръчка от страна на продавача не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за нейното анулиране. Ако това се случи, продавачът веднага ще се свърже с купувача по телефон или електронна поща, за да се споразумеят за по-нататъшни действия (заместващи поръчаните стоки, анулиране на поръчки и т.н.).

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Веднага след успешно постъпила поръчка в www.brasty.bg автоматизираната система уведомява потребителя с имейл за успешно приетата поръчка. Поръчките за стоки, обозначени "на склад", получени до 14.00 часа, се обработват в повечето случаи още на същия ден или най-късно на следващия работен ден.

Продавачът ще издаде фактура за поръчаните и доставени продукти въз основа на информацията, предоставена от потребителя. Продавачът издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която потребителя си е купил продукт, предлаган на сайта на www.brasty.bg.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАРИАНТИТЕ НА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ ЩЕ НАМЕРИТЕ ТУК.


Цени и валидност на офертата

Цените на стоките, обявени в сайта са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. В доставката винаги се включва редовен данъчен документ. 

За стоките в акция не може да използвате никакви допълнителни отстъпки и намаления!

Размерът на предоставените отстъпки, тяхната валидност и условията за ползване винаги са изброени за съответния продукт, ваучер за подарък или друго рекламно средство.

Снимките на продуктите са само с илюстративна цел и не представляват обвързващо описание на характеристиките на продукта (напр. цветът може леко да се различава поради цветовите настройки на вашия екран).


Несъответствие с договора за покупко-продажба

Ако стоката не е в съответствие с договора за покупко-продажба, купувачът има право на следното: Продавачът безплатно и без неоправдано забавяне да предостави стоката в състояние, отговарящо на договора, като я замени или поправи. Ако обаче такава процедура не е възможна, купувачът може да поиска разумна отстъпка от цената на артикула или може да прекрати договора. 

Това обаче не важи, ако купувачът е бил наясно с несъответствието в договора за покупко-продажба, преди да вземе стоката, или несъответствията са били причинени от него. Несъответствие с договора за покупко-продажба, който възниква в рамките на шест месеца от датата на получаване на стоката, се счита за съществуващ в момента на приемането му, освен ако не е в съответствие с естеството на въпроса или ако не е доказано друго.

Конкретно, противоречие с договора за покупко-продажба означава, че продадената стока няма качествата и полезните свойства, обещани от, продавача, производителя или негов представител, или не отговаря на изискванията на закона, не е в подходящото количество, степен или тегло и не съответства на целта, която продавачът посочва за използването на артикула или, за която обикновено се използва.

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

За всички стоки се предоставя 24-месечен гаранционен срок.

ГАРАНЦИЯТА НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ:

 • Продуктът е повреден поради неподходящи или неправилни манипулации
 • Продуктът е повреден от природни условия
 • Продуктът е повреден от нормалното износване
 • Паднали камъни поради механични повреди или неправилна употреба

Гаранционният срок започва от момента, в който клиентът поеме стоката, което може да бъде удължено допълнително с периода, през който стоките са били ремонтирани. Ако се наложи смяна на стоките, започва нова гаранция от 24 месеца.

 

ПОДАРЪЦИ

Подаръците са стоки, които се предоставят от продавача безплатно към други закупени стоки. Подаръците се подаряват въз основа на договора за дарение, където продавачът е дарителят, а купувачът - получателят. За подаръци се прилагат правата произтичащи от договора за дарение и за тях не се отнасят разпоредбите на Общите условия за рекламации, отказ от договора, замяна на стоки и други. 

Продавачът си запазва правото да променя предоставените подаръци според текущата наличност и запасите в склада срещу предложения в онлайн магазина.

За подаръците не се прилага отговорност за дефекти в съответствие с Общите условия.


Рекламация и подаване на жалба

В случай на дефект възникнал по време на гаранционния период, купувачът в зависимост от характера на дефекта, има следните права при прилагане на гаранцията:

 • Ако не е основно нарушение на договора за покупко-продажба: Има право на безплатно, правилно и своевременно отстраняване на дефекта. Има право на замяна на дефектния продукт, ако това не е възможно поради естеството на дефекта и ако не е възможна замяна, има право на разумна отстъпка от покупната цена. Има право да се откаже от договора за покупко-продажба.
 • В случай на съществено нарушение на договора за покупко-продажба, възпрепятстващо правилното използване на стоките: има право на замяна на дефектните стоки или право на отказ от договора.
 • Ако не е сериозно нарушение на договора за покупко-продажба, но многократно възпрепятстват правилното използване на стоките: има право на замяна на дефектните стоки или отказ от договора за покупка-продажба.
 • В случай на съществено нарушение на договора за покупко-продажба, което не възпрепятства правилното използване на стоките и не налага подмяна: има право на разумна отстъпка от покупната цена или отказ от договора.

Купувачът е задължен да провери доставените стоки и да уведоми продавача за констатираните дефекти без неоправдано забавяне. Купувачът може да направи законна рекламация по следните начини:

 • На електронния адрес на info@brasty.bg

 • По пощата на адрес: Česka republika,BRASTY GROUP s.r.o., Velkomoravská 479/19, 779 00 Olomouc
 • По телефона: +359 3 257 1277

Да изпрати или достави стоката за рекламация, ако e възможно в оригиналната опаковка, с описание на дефекта и копие от разписката за продажба на адреса на продавача:

Рекламацията ще бъде уредена без неоправдано забавяне, не по-късно от един месец след датата на искането, освен ако продавачът и купувачът не се договорят друго. Ако срокът за уреждане на жалбата не бъде спазен, потребителят има право на подмяна на стоките или да се откаже от договора.

Протокол за рекламация можете да изтеглите тук (PDF)

В случай на обоснована рекламация, потребителят има право на възстановяване на разходите, свързани с рекламацията. В случай на неоснователна жалба продавачът трябва да предостави писмено обоснование за този отказ и потребителят няма право на възстановяване на разходите, свързани с рекламацията, в същото време и продавачът няма право на възстановяване на направените от него разходи. 

В случай на връщане на продукта в случай, че трябва да върнем разходите за пощенски разходи, моля, имайте предвид, че ние връщаме транспортните разходи в най -ниската предложена сума. Трябва да съхранявате доказателство за плащане за доставка, докато не потвърдим получаването на продуктите.


ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Органите, регулиращи дейността на търговска фирма BRASTY GROUP са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Спорове между страните могат да се решават чрез непосредствени преговори, както и по реда алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

С изпращането на електронна поръчка, купувачът се съгласява със съдържанието на общите условия, действащи на страницата www.brasty.bg, валидни в деня на изпращане на поръчката, включително ценовите условия и получаването на търговски съобщения. Можете по всяко време да оттеглите одобрението си за получаване на търговски съобщения.