Използване на отстъпка

  • Кодът за отстъпка обикновено се отнася само за продукти, които не са в акция или на разпродажба. Може да се прилага само за някои модели в акция и на разпродажба.
  • Кодовете за отстъпка не се прилагат за стоки втора употреба.
  • Кодовете за отстъпки са валидни само за крайни клиенти.