Гаранционни условия

1. Услуга удължена гаранция

BRASTY GROUP s.r.o предлага на клиента т. нар. удължен гарнационен срок - 1 година за часовниковия след изтичане на законовата гаранция на продукта, закупен в онлайн магазина Brasty.bg и то при условията, посочени по-долу.

Договорът за предлагането на тази услуга е сключен в момента, когато клиентът заедно с избрания продукт, предлаган в онлайн магазина Brasty.bg, отбележи в т. нар. кошница тази услуга, а BRASTY GROUP s.r.o. потвърди тази поръчка.

Условия за използване на удължената гаранция:

 • клиентът заплаща услугата, както трябва и навреме,
 • ако механизмът се повреди в удължения гаранционен срок, т.е. 1 година след изтичането на законовата гаранция на продукта; за повреда в рамките на продължената гаранция изрично не се приемат изоставането или избързването.
 • размерът на удължената гаранция на механизма е еднакъв с условията на законовата гаранция, ако в тези условия не е посочено друго.

Как да постъпим при прилагане на удължената гаранция:

 • клиентът се свърза по имейл с BRASTY GROUP s.r.o. и предоставя оригинална касова бележка, посочваща съответния продукт и заплатената услуга "удължена гаранция"
 • според указанията на BRASTY GROUP s.r.o.отнася или изпраща повредения продукт на уговореното място.
 • BRASTY GROUP s.r.o. преценява дали удължената гаранция е валидна и дали механимзът ще се ремонтира или ще се смени с нов като ще информира клиента,
 • ако механизмът може да бъде ремонтиран, BRASTY GROUP s.r.o. ще осигури ремонта,
 • ако механизмът е повреден изцяло или ремонтът е нецелесъобразен, BRASTY GROUP s.r.o. ще предостави резервен механизъм (първоначалният механизъм не се връща на клиента),
 • ако ремонтът и смяната на механизма са неефективни, на клиента се изплаща цената на механизма в момента на настъпването на застрахователното събитие.

Прекратяване на удължената гаранция:

 • с изтичането на последния ден от удължената гаранция,
 • с изчезването или кражбата на продукта, за който е бил издаден документ за покупка,
 • при изчерпване на удължената гаранция,
 • при прекратяване на договора в законовия гаранционен срок поради повреди на продукта (в такъв случай BRASTY GROUP s.r.o. връща сумата за удължената гаранция).

2. Гаранция за случайно счупване или кражба

BRASTY GROUP s.r.o. ще изпрати на клиента финансова сума за продукт, закупен посредством онлайн магазин Brasty.bg, който е бил повреден случайно или е бил откраднат, при условията, описани по-надолу.

Договорът за предлагането на тази услуга се сключва в момента, в който клиентът заедно с избрания продукт, предлаган в онлайн магазина Brasty.bg, отбележи в т. нар. кошница и услугата, а BRASTY GROUP s.r.o.потвърди поръчката.


Условия за използването на услугата:

 • клиентът плаща услугата навреме и както трябва,
 • клиентът се възползва от услугата най-късно една година от поръчката на продукта чрез имейл,
 • в случай на кражба на продукта клиентът предоставя потвърждение от Полицията.
 • услугата е приключена след нейното изчерпване,
 • услугата може да се закупи до 14 дни от получаването на стоката.

Предоставената услуга не се отнася за:

 • ремонт на продукта, който има законова гарация,
 • стандартно използване на продукта, занемаряване на поддръжката или постепенно въздействие на корозия, влага, топлина или студ,
 • повреда на продукта, което не е свързано с функционалността и използваемостта на продукта (напр. издраскване, оцветяване, загуба на цвят и под.)
 • повреда на продукта, причинена от неправилна инсталация, ремонт или поддръжка,
 • повреда на продукта, която е била причинена от неправилно използване в противоречие с инструкциите на произведителя, включително и при използването на аксесоари, неодобрени от производителя.
 • повреда или кражба на продукт вследствие непредотвратимо събитие,
 • умишлена повреда на продукт или кражба.

Размер на финансовата компенсация за загуба на продукт:

 • тази услуга е договорена с участиет10 % от цената на покупката включително ДДС, в случай че клиентът плаща ДДС, участието се договаря на 10 % от цената без ДДС,
 • в случай на случайна повреда, ако продуктът може да се ремонтира, на клиента се предлага ремонт. Ако продуктът е изцяло повреден и не може да се ремонтира, клиентът получава резервна част на релевантна цена. Ако ремонтът или замяната на продукта не са ефективни, на клиента се изплаща сумата за покупката, като се извади участието 10 % под формата ма купон за следваща покупка.
 • в случай на кражба на продукта, на клиента се предоставя резервна част на релевантна цена по избор на клиента. Ако замяната с резервана част е неефективна, на клиента се изплаща сумата за продукта след като се извади участието в размер на 10 % под формата на купон за следваща покупка.